1e tul Chon-Ji

2e tul Dan-Gun

3e tul Do-San

4e tul Won-Hyo

5e tul Yul-Gok

6e tul Joong-Gun

7e tul Toi-Gye

8e tul Hwa-Rang

9e tul Choong-Moo

1e Dan-Bong tul Kwon Moo Gun